EurokraftСтандартът в автомобилните батерии

За Икономическа група Монбат

Групата Монбат е бързоразвиваща се компания, която произвежда оловно-киселинни батерии и решения за резервирани захранвания с широко приложение. Групата Монбат включ¬ва два завода за оловно-киселинни ба¬терии в България и новопридобит завод в Тунис, както и четири завода за рециклиране на използвани олов¬но-киселинни батерии с местополо¬жение в България, Румъния, Сърбия и Италия.

Прочети повече

8 Предприятия за производство и рециклиране на батерии

Над 60 години присъствие на международни пазари

Годишен производствен капацитет от над 5 млн. батерии

Покритие на повече от 20 различни приложения и индустрии

Най-ефикасни продуктови гами

Eurokraft AGM series
Start-Stop

Леки автомобили

Eurokraft EFB series
Start-Stop

Леки автомобили

Eurokraft AGM HD series
Start-Stop

Тежкотоварни автомобили

Eurokraft EFB HD series
Start-Stop

Тежкотоварни автомобили

Eurokraft

Най-новите технологии за
висококачествени акумулаторни батерии